Skip to content
Home » Hướng dẫn cách tính vòng quay vốn lưu động nhanh chóng nhất

Hướng dẫn cách tính vòng quay vốn lưu động nhanh chóng nhất

Trong kinh doanh người ta sẽ phải học tập rất nhiều thứ liên quan đến nguồn vốn. Vì đây là yếu tố quan trọng để thành lập cũng như phát triển một doanh nghiệp. Trong đó khái niệm cũng cần thiết để tìm hiểu đó là cách tính vòng quay vốn lưu động. Có rất nhiều thông tin liên quan đến khái niệm này mà bất cứ ai cũng nên tìm hiểu.

Khái niệm vòng quay vốn lưu động được hiểu như thế nào? 

Vòng quay vốn lưu động là một tỷ số đo lường mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng vốn lưu động để hỗ trợ bán hàng và tăng trưởng. Còn được gọi là doanh thu thuần vốn lưu động. Vòng quay này đo lường mối quan hệ giữa các quỹ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của một công ty. Và doanh thu mà một công ty tạo ra để tiếp tục hoạt động và tạo ra lợi nhuận.

Tỷ lệ luân chuyển vốn lưu động càng cao thì càng tốt và cho thấy rằng một công ty có khả năng tạo ra một lượng hàng bán lớn hơn. Tuy nhiên, nếu vòng quay vốn lưu động tăng quá cao, điều đó có thể cho thấy rằng một công ty cần phải huy động thêm vốn để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.

See also  Lựa chọn hình thức vay tiền online có an toàn không? 

Công thức tính vòng quay vốn lưu động  

Công thức tính vòng quay vốn lưu động như sau:

  • Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần / Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

  • Vốn lưu động = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn, là số lượng vốn lưu động của tất cả doanh nghiệp và được chia đều cho 12 tháng lấy bình quân.

  • Doanh thu thuần: là tổng doanh thu có được của cả doanh nghiệp sau khi đã khai trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí, các loại thuế,…

Ý nghĩa vòng quay vốn lưu động

Một câu hỏi đặt ra là ý nghĩa vòng quay vốn lưu động là gì? Tỷ lệ vòng quay cao cho thấy ban lãnh đạo đang sử dụng rất hiệu quả tài sản và nợ ngắn hạn của công ty để hỗ trợ bán hàng. Nói cách khác, nó đang tạo ra doanh số bán hàng bằng đô la cao hơn cho mỗi đô la vốn lưu động được sử dụng.

xem thêm video hướng dẫn tính vòng quay vốn lưu động

Ngược lại, một tỷ lệ thấp có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang đầu tư vào quá nhiều khoản phải thu và hàng tồn kho để hỗ trợ bán hàng của mình, điều này có thể dẫn đến quá nhiều khoản nợ khó đòi hoặc hàng tồn kho đang bị lỗi thời .

Để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng vốn lưu động. Các nhà phân tích cũng so sánh tỷ lệ vốn lưu động với các công ty khác trong cùng ngành và xem xét tỷ lệ này đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Tuy nhiên, việc so sánh như vậy là vô nghĩa khi vốn lưu động chuyển sang âm vì hệ số luân chuyển vốn lưu động khi đó cũng chuyển sang âm.

See also  Thông tin quan trọng khi vay tiền mua nhà ngân hàng Agribank

Những ưu điểm và nhược điểm của tỷ lệ vòng quay vốn lưu động nếu cao hơn

Tính vòng quay vốn lưu động ta có được tỷ lệ của nó và biết tỷ lệ cao hơn hay thấp hơn. Điều này cũng mang đến những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Nó đảm bảo sự vận hành trơn tru của các hoạt động của công ty.

Ưu điểm:

  • Nó loại bỏ yêu cầu của các quỹ bổ sung.

  • Tính vốn lưu động tỷ lệ cao giúp dễ dàng mở rộng kinh doanh.

  • Mang lại một lợi thế cạnh tranh so với các công ty cùng ngành.

Nhược điểm:

  • Tỷ lệ quá cao đôi khi phản ánh rằng công ty không có đủ vốn để hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng của mình.

  • Vòng quay vốn lưu động cao hơn thường dẫn đến khả năng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Quản lý vòng quay vốn lưu động

Khi áp dụng công thức tính vốn lưu động chúng ta sẽ tìm ra được kết quả và đưa ra phương pháp quản lý hiệu quả. Đây là việc mà doanh nghiệp sẽ theo dõi dòng tiền, tài sản lưu động và nợ ngắn hạn. Điều này sẽ phải thông qua công việc phân tích tỷ lệ và các yếu tố quan trọng của chi phí hoạt động. Trong đó nó cũng bao gồm vòng quay vốn lưu động, hệ số thu tiền và cả tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho .

See also  Hướng dẫn cách nạp tiền vào tài khoản bankplus đơn giản nhất

Việc quản lý vốn lưu động sẽ có thể giúp duy trì hoạt động một cách mượt mà của chu kỳ hoạt động ròng. Hay chúng ta cũng có thể hiểu đó là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt. Nó cũng giúp ta biết được khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để chuyển đổi tài sản lưu động ròng và nợ phải trả thành tiền mặt.

Để quản lý cách họ sử dụng vốn lưu động hiệu quả, các công ty sử dụng quản lý hàng tồn kho và theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu và khoản phải trả. Vòng quay hàng tồn kho cho biết công ty đã bán và thay thế hàng tồn kho bao nhiêu lần trong một thời kỳ, và tỷ số vòng quay khoản phải thu cho thấy mức độ hiệu quả của việc mở rộng tín dụng và thu nợ đối với khoản tín dụng đó.

Như vậy có thể thấy được rằng việc tính vòng quay vốn lưu động là mang đến rất nhiều ý nghĩa cho sự phát triển của doanh nghiệp. Từ đó có thể tìm ra giải pháp hợp lý để đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *